Interview with Na Kim

Interview with Na Kim, designer/editor of GRAPHIC Magazine
Text (in Dutch) Harmen Liemburg for Items 3/2011.

Terwijl langlopende titels als I.D. magazine (VS) door teruglopende inkomsten gedwongen zijn te stoppen, of, zoals Print magazine (VS), voortaan als website verder gaan, lijkt GRAPHIC magazine juist een nieuwe lezersgroep aan zich te binden. Het sinds 2007 in Seoul uitgegeven tijdschift richt zich op grafisch ontwerpen, en verschijnt vier keer per jaar. Ieder nummer heeft een eigen thema, en wordt binnen een zelfde eindformaat steeds op een andere manier vormgegeven. Vanaf GRAPHIC #9, een special over de Werkplaats Typografie, is de vormgeving in handen van Na Kim, die vanuit Amsterdam ook als redacteur bij het blad betrokken is. Het laatste nummer GRAPHIC #17 heeft de veranderende rol van grafisch ontwerpers als thema. Aan de hand van tien projecten en initiatieven zoals een visuele identiteit voor Wikileaks (Metahaven) en het Corner College (Zürich) worden nieuwe richtingen verkend.

HL
Hoe ben je bij GRAPHIC betrokken geraakt?

NK
Toen ik net klaar was met de Werkplaats Typografie (WT), werd ik als kleine grafisch ontwerpstudio door GRAPHIC benaderd voor een interview. In die tijd was grafisch onterpen in Korea voornamelijk een zaak van grote bureaus die voor commerciële opdrachtgevers werkten, dus ik was opeens onderdeel van een nieuw fenomeen. In hetzelfde jaar organiseerde ik in Seoul een tentoonstelling over de WT. Daar ontmoette ik Kwang-chul Kim, de hoofdredakteur, die me naar aanleiding van die tentoonstelling vroeg om een special over de WT (GRAPHIC #9) samen te stellen, en ook vorm te geven. Die samenwerking verliep goed, en zo is het begonnen.

HL
Kun je iets over de oorsprong van GRAPHIC vertellen?

HL
Kwang-chul Kim is zowel hoofdredakteur als uitgever van GRAPHIC, dat hij met eigen geld begonnen is. Hij heeft een achtergrond in de reclame, en was 15 jaar hoofdredakteur van een Koreaans filmmagazine. Hij wilde een onafhankelijk cultureel tijdschrift maken, en zag dat er in Korea behoefte was aan informatie over grafisch ontwerpen. Zelf heeft hij geen netwerk in die wereld, wat hem in vergelijking met anderen een vrijere blik geeft. Voordat ik er bij betrokken raakte, werkte Kwang-chul met gastredakteurs en -vormgevers, en ging het blad voornamelijk over Koreaanse onderwerpen. GRAPHIC #9 is ook eerste tweetalige nummer, en wordt sindsdien ook buiten Korea uitgebracht.

HL
Wat is de oplage, en waar wordt het verkocht?

NK
We begonnen met 2000, maar dat is langzaam gegroeid naar 4500. In Korea wordt een belangrijk deel verkocht via Kyobo, een grote keten van boekhandels. Over het algemeen is de distributie van boeken uit Azië problematisch. IDEA Books (Amsterdam) is één van de weinigen die boeken uit Korea en Japan importeren. Zijn doen de distributie voor de meeste Europese landen inclusief Nederland.

HL
Zijn de Verenigde Staten geen potentiële markt?

NK
Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om de distributie naar Amerika en de rest van Azië uit te breiden, of adverteerders aan te trekken. Maar eigenzinning als hij is, lijkt Kwang-chul er geen haast mee te hebben. GRAPHIC heeft geen winstoogmerk, en blijkbaar wacht hij liever op het moment waarop de juiste partner zich aandient. Het is een beetje mysterieus hoe hij dat klaarspeelt.

HL
Klinkt als een hobby project…

NK
Ja, misschien wel, maar ondertussen is Kwang-chul buitengewoon serieus en gepassioneerd over dit project.

HL
Hoe ziet jullie samenwerking er uit?

NK
Kwang-chul en ik zijn de kern van de redaktie. Los van de vertalers, worden we af en toe geholpen door een extra redakteur, maar die wisselen regelmatig. Het eerste jaar had ik alle vrijheid om radicale keuzes te maken, en was ik vol energie. Er was ruimte om te reizen, materiaal te verzamelen, nieuwe contacten aan te knopen. Voor het nummer over self publishing (GRAPHIC #10) ben ik zo in contact gekomen met Motto, die vervolgens de distributie in Duitsland en Zwitserland is gaan doen. Eigenlijk gaat alles bij GRAPHIC op zo’n spontane manier, er zit geen dwingend business plan achter. Het tweede jaar heb ik meer met Kwang-chul moeten onderhandelen over de manier waarop de onderwerpen werden benaderd. Dat ging niet altijd naar mijn zin. Dit jaar ben ik blij om samen te kunnen werken met The Book Society, een boekhandel/ projectruimte in Seoul, geinitieerd door Mediabus. Zij dragen veel ideeën bij aan de lopende nummers.

HL
Print magazine is sinds kort in een digitale vorm verder gegaan. Hoe belangrijk is het maken van een gedrukte publicatie voor jou ?

NK
Vanuit mijn achtergrond in product design heb ik een sterke fascinatie voor de tactiele ervaring die het lezen van boeken en tijdschriften biedt. Het aspect van tijd, de gekozen materialen, het formaat. Naast de uitdaging om ruwe kopij te vertalen naar typografie, layout en drukwerk, vind ik het spannend om na te denken over het gedrukte object. Tot nu toe had ik met GRAPHIC veel vrijheid bij de uitvoering. Ieder nummer is anders. Daarnaast is de huidge site alleen ondersteunend. Je moet echt de gedrukte nummers in je handen hebben.

CV Na Kim
Na Kim (1979) studeerde product design aan de Korea Advanced Institute of Sciene and Technology (KAIST) en graphic design aan de Hong-ik University in Korea. Tussen 2006 en 2008 participeerde ze in de Werkplaats Typografie in Arnhem. Na leeft en werkt momenteel in Amsterdam.

GRAPHIC is in Nederland o.a. verkrijgbaar via Ideabooks.

June 1st, 2011
, Posted in Interviews