Ready To Print

Text (in Dutch) Harmen Liemburg for Items 5/2011.

Linking analogue printing techniques to current digital tools, this publications replaces may outdated handbooks.


Ready To Print – Handbook for Media Designers

Grafisch ontwerpers en andere ‘media designers’ die afstuderen aan de kunstacademie, krijgen doorgaan weinig kennis mee over grafische produktieprocessen. Sommige academies, zoals ArtEZ, bieden een kleine groep studenten de mogelijkheid om als eindexamenproject drukwerk te ontwerpen en uit te laten voeren voor de school, maar het gros zal het op eigen houtje in de praktijk uit moeten vogelen. Om dat hiaat te vullen kunnen grafische handboeken dan goed van pas komen.

De laatstverschenen titels in de Nederlandse taal, zoals Vormwijzer (Karel Treebus, SDU 1991), Typografie (GOC 1990) of Het grafische produktieproces (GOC 1991), zijn door de snelle technische ontwikkelingen meestal verouderd. Wikipedia biedt algemene introdukties tot verschillende druktechnieken, en daarnaast zijn er natuurlijk de niet altijd even heldere manuals van de bekende softwarepaketten. Waar het aan ontbreekt is heldere, to the point informatie die is afgestemd op de dagelijkse ontwerppraktijk van nu. Wat kan er allemaal, wanneer gebruikt je een bepaalde techniek, hoe zet je een document goed in elkaar, en hoe krijg je het vervolgens uit de computer? Ready to Print biedt dat.

Het legt de verbinding tussen verschillende talen (Duitse uitvindingen en produkten hebben de grafische industrie bepaald en doen dat voor een belangrijk deel nog steeds, het Engels is dominant in de software), maar slaat ook een brug tussen de analoge en de digitale wereld. Het boek laat zich lezen als introduktie tot de mogelijkheden en beperkingen van papier, druk- en afwerkingstechnieken, maar geeft ook antwoord op specifieke praktijkvragen over typografische regels, paginaopmaak en beeldbewerking. Op ingewikkelde materie zoals trapping, en het maken van de juiste kleurprofielen, wordt zeer uitgebreid ingegaan, waarbij ook meteen de recepten voor InDesign, PhotoShop en Illustrator worden gegeven. Hoewel Ready to Print geheel in full color is gedrukt, wordt kleur slechts spaarzaam ingezet.

Het merendeels van de pagina’s is in zwart en rood opgemaakt. Illustraties zijn in dezelfde, heldere stijl getekend, en worden alleen ingezet om basisprincipes te verduidelijken. Als geheel krijgt het boek daardoor een zakelijk, overzichtelijk en tijdloos karakter. Een echte How To, en daarom uitstekend gereedschap voor naast de computer.

Ready to Print- Handbook for Media Designers
Kristina Nickel
Die Gestalten Verlag 2011
21 × 26 cm, 320 pp, full color, PVC cover, lint, Engelstalige editie
€49.90
ISBN 978-3-89955-325-3

October 15th, 2011
, Posted in Techniques, Book Reviews